ARENASTADEN 

YSTAD

DETALJPLANEUTREDNING

2024 - PÅGÅENDEDetaljplaneutredning 


Status: Pågående detaljplaneutredning i samarbete med Ystad kommun

Uppdragsgivare:PMJ Fastigheter
Ny BTA:  ca xxxx m2
Antal nya lägenheter: ca 600 .


Om fastigheten
xxx

Vårt uppdrag
xxx

Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se