Belleville etablerades av Anna Englöv och Jeanette Lundberg 2014 efter en flerårig bakgrund som kontorsansvariga och handläggande arkitekter bland annat på Arkitektmagasinet i Malmö. 

Vi är ett småskaligt kontor som arbetar med stor omsorg, noggrannhet, struktur och passion! Den mindre skalan på vår verksamhet gör det möjligt för oss att jobba nära våra projekt och uppdragsgivare!

Parallellt med vår ordinarie verksamhet driver vi sedan några år tillbaka egna utvecklingsprojekt inom hållbart byggande. Våra huvudfrågor är hur fler ska ha råd att bo bra i sunda hus och hur vi kan bidra till att minska den negativa klimatpåverkan som byggandet står för. Inom dessa ramar har vi fått stöd från Bygginovationen och RISE för att ta fram ett förtätningskoncept med små volymlägenheter av KL-trä som ska bidra till mångsidiga och hållbara bostäder – även för de med begränsad ekonomi.
2023 färdigställdes vårt första projekt uppfört i egen regi - 12 st stadsradhus i Malmö, utformade med största omtanke om människa och miljö.

Kontoret har en bred erfarenhet av projekt i alla skeden från stadsplaneanalyser och detaljplaneutredningar till bygglov och bygghandlingsprojektering. All projektering utförs i BIM.

Våra uppdragsgivare är både större bygg- och fastighetsbolag såsom Skanska, HENT, Nimab, HSB, Peab, LKF och privatpersoner.Bild 4 & 5 : Foto Daniel Engvall, Form/ Design CenterBelleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se