HOTELL FRITIDEN

YSTAD

HOTELL

2014-2020Ombyggnad av fd Fritidsbadet i Ystad
till konferenshotell


Vinst i markanvisningstävling 2014,
i samarbete med PMJ-Fastigheter och Ahrlings Arkitektbyrå.

Omfattning:
Markanvisningstävling, bygglov, systemhandlingar och bygghandlingsprojektering.

Uppdragsgivare: PMJ Fastigheter/Hotell Fritiden Ab (fram till bygglov)
NIMAB (system- och bygghandling)

BTA nybyggnad: ca 4350 m2
BTA ombyggnad: ca 2800 m2
Antal hotellrum: 71 rum

hotellfritiden.se


Utdrag ur prismotiveringen:

”Förslaget Hotell Fritiden både berikar och bevarar områdets karaktär. Det tar ut svängarna med en hög arkitektonisk ambition på ett tilltalande sätt där gammalt och nytt vackert samspelar med ett uttryck som låter det gamla badhuset få behålla sin särprägel trots en hög tillbyggnad.”Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se