STORTORGET I KATRINEHOLM

KATRINEHOLM

TÄVLINGSFÖRSLAG

2014Tävlingsförslag till nytt flerbostadshus vid Stortorget i Katrineholm.

I sammarbete med COWI. 


Med allmännyttans ekonomiska vilkor som grund har vi genom användandet av standardiserade byggnadselement och modultänkande velat utforma ett bostadshus som har utstrålningen av ett urbant palats på den unika platsen vid stadens stortorg!
Vi har strävat efter att vidareutveckla flerbostadshusets organisation; hitta korsbefruktningar mellan privat och offentligt och skapa generella planlösningar med stor flexibilitet.

Lägenheterna är genomgående och omges av en balkonggång runt hela byggnaden. Detta är en del av bostadshusets sociala kitt och länken mellan ute/inne, privat och offentligt. Träjalusier och vikglaspartier i lägenheterna gör det möjligt att reglera graden av öppenhet mot omvärlden vilket i sin tur genererar en föränderlig och levande fasad.
Planlösningarna är symmetriskt uppbyggda så att sovrum och vardagsrum enkelt kan byta plats. Generella rum skapar valfrihet och lägenheter som med dagens ekonomiska villkor tenderar att bli små till ytan kan genom denna flexibilitet upplevas som generösare.Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se