KV ÖSTERGÅRD

KIRSEBERG, MALMÖ

UTREDNING VINDSOMBYGGNAD

2023 - PÅGÅENDEDetaljplaneutredning för att möjliggöra vindsombyggnad


Status: Pågående detaljplaneutredning

Uppdragsgivare: Brf Östergård
Ny BTA:  ca 2 100 m2
Antal nya lägenheter: 20 etagelägenheter + en ny gästlägenhet.


www.vindsverket.se/referensprojekt
Om fastigheten
Kv Östergård är ett sk storgårdskvarter i Kirseberg i Malmö byggt 1917. Kvarteret ritades av arkitekterna Ewe & Melin i en nyklassicistisk stil med inslag av nationalromantik som bostäder till stadens växande skara industriarbetare.
Kvarteret har en brokig historia och var under 50- och 60-talet rivningshotat på grund av förfall och stora sociala problem.
Ett antal decenier och renoveringar senare består kvarteret i dag av 79 lägenheter med en prunkande gemensam gård och är en eftertraktad men trångbodd idyll för många barnfamiljer.

Vårt uppdrag
Enligt gällande detaljplan är inredning av vind inte tillåten i dag. Vi har fått i uppdrag av Brf Östergård att ta fram ett underlag till en ansökan om planändring för att möjliggöra att lägenheterna högst upp i huset får ny boarea på vinden. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård vilket ställer höga krav på varsam och omsorgsfull utformning av eventuella takkupor mm. 
I samband med en ev ombyggnad ska även husens ventilationssystem och energiprestanda ses över och förbättras.

Under namnet Vindsverket arbetar vi tillsammans med andra konsulter i byggbranchen med att konvertera vindar till användbar boarea.
www.vindsverket.se Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se