SKIVHUS 2.0


UTVECKLINGSPROJEKT

2016-2017


Utveckling av en husprototyp

I samarbete med RISE

Med stöd från: 
- Bygginovationen genom Vinnova
- Stiftelsen ARKUS


Skivhus 2.0 är en ny hustypologi av massivträ som ska bidra till förtätning och energieffektivisering inom bl.a. miljonprogrammets bostadsbestånd.


Tillsammans med RISE experter inom träbyggnation har vi utvecklat hustypologin till en byggbar prototyp.

Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se