SKIVHUS 2.0


UTVECKLINGSPROJEKT

2016-2017


Utveckling av en husprototyp


Med stöd från: 
- Bygginovationen genom Vinnova
- Stiftelsen ARKUS


Skivhus 2.0 är en ny hustypologi av massivträ som ska bidra till förtätning och energieffektivisering inom bl.a. miljonprogrammets bostadsbestånd.
Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se