KV BILJETTEN

NORRA SORGENFRI, MALMÖ

BOSTÄDER

2019-2023Foto interiör: Mikael Olsson
Foto exteriör: Belleville

Urbana trädgårdshus

Nominerat till Malmö stads
stadsbyggnadspris 2023

Vinst i markanvisningstävling 2019,
uppfört i samarbete med
NOCK Massiva Trähus AB

Uppdragsgivare: projekt i egen regi

Omfattning: Markanvisningstävling, bygglovshandlingar, bygghandlingar.

BTA nybyggnad: ca 2160 m2
BOA nybyggnad: ca 1760 m2
Antal radhus: 12


Nominerat till Malmö stadsbyggnadspris 2023.


Radhusen i kv Biljetten är utformade med största omtanke om människa och miljö - från topp till tå med siktet inställt på att bostäder ska fungera som egna kretslopp.

Grunden utförs av Koljern (återvunnet glas) i stället för betong och den bärande stommen av CLT (massivträ).
Alla radhus har odlingsbara takterrasser med omhändertagande av dagvatten och en liten odlingslott på marken.

Husen värms upp med fjärrvärme och har en egen solcellsanläggning på taket.

I Biljetten ska hållbarhet både kännas och upplevas men också genomsyras i det som inte syns med blotta ögat - inifrån och ut.

I Biljetten bor man i kubik snarare än i kvadrat med mycket funktion på mindre yta fördelad på tre våningar + takstudio. Dubbel rumshöjd gör det möjligt att förena rum mellan våningarna. Planlösningarna är flexibla och gör flera indelningar möjliga för att passa olika familjekonstellationer.DET CIRKULÄRA KÖKET

UTSTÄLLNING / PROTOTYP

2023Foto: Daniel Engvall / Form/Design Center

En plats för närproducerad mat och jord


Utställning och produktutveckling till  Southern Sweden Design Days 2023 i Malmö.
Köket är hemmets hjärta – där tillreder vi våra måltider och förvarar vår mat. Där producerar vi matrester och restavfall. Köket är också ett nav i det sociala livet.

Under förra seklet genomgick köket radikala förändringar. Från det stora lantköket med öppen spis till det kompakta, hygieniska laboratorieköket. Tekniska apparater gjorde köket mer lättarbetat och forskningsinstitut studerade mått och arbetsmiljö. Inspiration hämtades från Taylorismens idéer kring rationell organisation och tidsbesparing.

Sedan dess har kökets omgivande väggar rivits och placeringen blivit ännu mer central i våra hem. Men i grunden är mångt och mycket detsamma och nya köksmodeller kretsar mest kring olika estetiska uttryck.

Det Cirkulära köket är en skiss till en ny typ av kök anpassat efter vår tids behov av att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva, som minimerar förpackningar och transporter och som är anpassat för att odla hydroponiskt, grodda, brygga, kompostera, fermentera, torka, mala, återvinna och omvandla matrester till ny näring och jord på plats. Köket som ett eget kretslopp!KV. VIRKET 6

LUND

BOSTÄDER

2022 - 2023Gestaltning av ett nytt bostadskvarter


Omfattning: Bygglov
Beställare: Huseriet / Rikshem

BTA bostäder:  ca 16 100 kvm
BTA service: ca 250 kvm


Kv Virkets läge på gränsen mellan före detta industri, innerstad, park och småskalig bostadsbebyggelse har varit utgångspunkt i utformningen av det nya kvarteret.

Ut mot huvudgatorna har kvarteret givits en stram gestaltning som kontrasteras av en ljus innergård med ett varierat och lekfullt utformat taklandskap.

Material som tegel, trä och infärgad rivputs följer en tradition från Västerbros industrihistoria samtidigt som de speglar Kobjers femtiotalsarkitektur. Materialen är taktila och robusta och valda för sin förmåga att stå sig väl över tid.

Bottenvåningar och entréer har givits en högre grad av detaljering i form av mönstermurning, solbänkar och muromfattade fönster som bryter ner skalan på kvarteret och bidrar till en variation i stadsmiljön.

Uppmurade sittbänkar, planteringar och marktegel skapar en mjuk övergång mellan byggnaden och det offentliga gaturummet.HOTELL FRITIDEN

YSTAD

HOTELL

2014-2020Ombyggnad av fd Fritidsbadet i Ystad
till konferenshotell


Vinst i markanvisningstävling 2014,
i samarbete med PMJ-Fastigheter och Ahrlings Arkitektbyrå.

Omfattning:
Markanvisningstävling, bygglov, systemhandlingar och bygghandlingsprojektering.

Uppdragsgivare: PMJ Fastigheter/Hotell Fritiden Ab (fram till bygglov)
NIMAB (system- och bygghandling)

BTA nybyggnad: ca 4350 m2
BTA ombyggnad: ca 2800 m2
Antal hotellrum: 71 rum

hotellfritiden.se


Utdrag ur prismotiveringen:

”Förslaget Hotell Fritiden både berikar och bevarar områdets karaktär. Det tar ut svängarna med en hög arkitektonisk ambition på ett tilltalande sätt där gammalt och nytt vackert samspelar med ett uttryck som låter det gamla badhuset få behålla sin särprägel trots en hög tillbyggnad.”Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se