KV BILJETTEN

NORRA SORGENFRI, MALMÖ

BOSTÄDER

2019-2023Foto interiör: Mikael Olsson
Foto exteriör: Belleville

Urbana trädgårdshus

Vinst i markanvisningstävling 2019,
uppfört i samarbete med
NOCK Massiva Trähus AB

Uppdragsgivare: projekt i egen regi

Omfattning: Markanvisningstävling, bygglovshandlingar, bygghandlingar.

BTA nybyggnad: ca 2160 m2
BOA nybyggnad: ca 1760 m2
Antal radhus: 12


En av tre finalister till Malmö stadsbyggnadspris 2023!


Radhusen i kv Biljetten är utformade med största omtanke om människa och miljö - från topp till tå med siktet inställt på att bostäder ska fungera som egna kretslopp.

Grunden utförs av Koljern (återvunnet glas) i stället för betong och den bärande stommen av CLT (massivträ).
Alla radhus har odlingsbara takterrasser med omhändertagande av dagvatten och en liten odlingslott på marken.

Husen värms upp med fjärrvärme och har en egen solcellsanläggning på taket.

I Biljetten ska hållbarhet både kännas och upplevas men också genomsyras i det som inte syns med blotta ögat - inifrån och ut.

I Biljetten bor man i kubik snarare än i kvadrat med mycket funktion på mindre yta fördelad på tre våningar + takstudio. Dubbel rumshöjd gör det möjligt att förena rum mellan våningarna. Planlösningarna är flexibla och gör flera indelningar möjliga för att passa olika familjekonstellationer.DET CIRKULÄRA KÖKET

UTSTÄLLNING / PROTOTYP

2023Foto: Daniel Engvall / Form/Design Center

En plats för närproducerad mat och jord


Utställning och produktutveckling till  Southern Sweden Design Days 2023 i Malmö.
Köket är hemmets hjärta – där tillreder vi våra måltider och förvarar vår mat. Där producerar vi matrester och restavfall. Köket är också ett nav i det sociala livet.

Under förra seklet genomgick köket radikala förändringar. Från det stora lantköket med öppen spis till det kompakta, hygieniska laboratorieköket. Tekniska apparater gjorde köket mer lättarbetat och forskningsinstitut studerade mått och arbetsmiljö. Inspiration hämtades från Taylorismens idéer kring rationell organisation och tidsbesparing.

Sedan dess har kökets omgivande väggar rivits och placeringen blivit ännu mer central i våra hem. Men i grunden är mångt och mycket detsamma och nya köksmodeller kretsar mest kring olika estetiska uttryck.

Det Cirkulära köket är en skiss till en ny typ av kök anpassat efter vår tids behov av att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva, som minimerar förpackningar och transporter och som är anpassat för att odla hydroponiskt, grodda, brygga, kompostera, fermentera, torka, mala, återvinna och omvandla matrester till ny näring och jord på plats. Köket som ett eget kretslopp!KV ÖSTERGÅRD

KIRSEBERG, MALMÖ

UTREDNING VINDSOMBYGGNAD

2023 - PÅGÅENDEDetaljplaneutredning för att möjliggöra vindsombyggnad


Status: Pågående detaljplaneutredning

Uppdragsgivare: Brf Östergård
Ny BTA:  ca 2 100 m2
Antal nya lägenheter: 20 etagelägenheter + en ny gästlägenhet.


www.vindsverket.se/referensprojekt
Om fastigheten
Kv Östergård är ett sk storgårdskvarter i Kirseberg i Malmö byggt 1917. Kvarteret ritades av arkitekterna Ewe & Melin i en nyklassicistisk stil med inslag av nationalromantik som bostäder till stadens växande skara industriarbetare.
Kvarteret har en brokig historia och var under 50- och 60-talet rivningshotat på grund av förfall och stora sociala problem.
Ett antal decenier och renoveringar senare består kvarteret i dag av 79 lägenheter med en prunkande gemensam gård och är en eftertraktad men trångbodd idyll för många barnfamiljer.

Vårt uppdrag
Enligt gällande detaljplan är inredning av vind inte tillåten i dag. Vi har fått i uppdrag av Brf Östergård att ta fram ett underlag till en ansökan om planändring för att möjliggöra att lägenheterna högst upp i huset får ny boarea på vinden. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård vilket ställer höga krav på varsam och omsorgsfull utformning av eventuella takkupor mm. 
I samband med en ev ombyggnad ska även husens ventilationssystem och energiprestanda ses över och förbättras.

Under namnet Vindsverket arbetar vi tillsammans med andra konsulter i byggbranchen med att konvertera vindar till användbar boarea.
www.vindsverket.se ARENASTADEN 

YSTAD

DETALJPLANEUTREDNING

2024 - PÅGÅENDEDetaljplaneutredning 


Status: Pågående detaljplaneutredning i samarbete med Ystad kommun

Uppdragsgivare:PMJ Fastigheter
Ny BTA:  ca xxxx m2
Antal nya lägenheter: ca 600 .


Om fastigheten
xxx

Vårt uppdrag
xxx

Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se